Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. L'. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387. ostatnia zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1539) oraz art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, zawiadamia się, że w dniu 30 kwietnia 2009 roku zostało wszczęte, na wniosek Gminy Piątek Rynek 16, 99-120 Piątek, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pot! nazwą: „przebudowa drogi gminnej nr 104209E w ni. Włostowiee gm. Piątek, polegającego na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach nr ew: 71,114 w miejscowości Włostowice".
Treść zawiadomienia (206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 kwietnia 2009)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 kwietnia 2009, 14:38:24)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 kwietnia 2009, 14:41:28)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2546