Rusza nabór na rachmistrza spisowego

Wójt Gminy Piątek  - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011r.
 
W związku z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011 r. ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Piątek.
Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
3) zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Piątek lub uczelniach wyższych,
4) być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
5) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów,          sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady
6) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
7) posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera i urządzeń typu hand-held,
8) być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz posiadać umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.
     
Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego powinno zawierać:
1) podanie ze zgłoszeniem swojej kandydatury na rachmistrza spisowego, w tym adres,          telefon kontaktowy, adres e-mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studentów,
2) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo          popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych.
Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie.
Nadmienia się, iż rachmistrz będzie wykonywał prace spisowe w okresie 1 - 17 marca 2011 r. (obchód przed spisowy) oraz 8 kwietnia – 31 czerwca 2011 r. (spis CAPI). Na szkoleniu kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt zostanie ustalona według odrębnych zasad.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Piątek ustalono liczbę 3 rachmistrzów i 2 osób rezerwowych.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej osobiście w terminie od 6 do 20 grudnia w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, pok. nr 1 (sekretariat); w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2011”.
Komisja w składzie: Gminny Komisarz Spisowy, Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego , Lider Gminny – w dniu 21 grudnia bieżącego dokona przeglądu zgłoszeń i wyboru osób na rachmistrzów i rachmistrzów rezerwowych.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Piątek po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dot. spisu można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Menes (14 grudnia 2010)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 grudnia 2010, 08:52:20)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 grudnia 2010, 09:01:09)
Zmieniono: dodanie linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2712