Konkurs ofertNa podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwały Nr XLII/223/10 Rady Gminy Piątek z dnia 10 listopada 2010 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Celem konkursu jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez:
1. Organizowanie imprez sportowych na terenie gminy i udział w imprezach sportowych na terenie gminy i poza nią,
2. Szkolenie dzieci i  młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju i podnoszenia poziomu jej sprawności fizycznej i umysłowej,
3. Współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych,
 
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie budżet gminy przewiduje dotację w wysokości 35.000,00 zł. Termin realizacji zadań: do 31 grudnia 2011r.

Szczegółowe informacje (638kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 stycznia 2011)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 stycznia 2011, 14:43:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2342