Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 35/2016


Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Piątek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1890 z roku 2016 poz. 195) Wójt Gminy Piątek przedstawia :
§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2016 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2021 Gminy Piątek za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Informację o  przebiegu  wykonania planu  finansowego  instytucji  kultury za 1 półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Informacje  o  których mowa w  §   1-3   przedstawia się  Radzie Gminy  Piątek  i   Regionalnej   Izbic Obrachunkowej w Lodzi.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 35/2016 (184kB) pdf
Załącznik 1 do Zarządzenia nr 35/2016 (3541kB) pdf
Załącznik 2 do Zarządzenia nr 35/2016 (340kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 sierpnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 września 2016, 08:14:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 798