Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 49/2016


Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok
2016
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1890, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:
§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XX/106/16 Rady Gminy Piątek z dnia 12 paździenika 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiące integralną część zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 49/2016 (1099kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 października 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 listopada 2016, 09:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 805