Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 54/2016


Zarządzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2017 rok.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117,1130, 1190,1358, 1513, 1830, 1854,1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454), Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:
§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Piątek wraz z uzasadnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 54/2016 (7953kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (10 listopada 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 listopada 2016, 13:59:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779