Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 58/2016


Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok
2016.
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:
§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 57/16 Wójta Gminy Piątek z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 58/2016 (156kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia nr 58/2016 (4886kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 listopada 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2016, 09:51:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860