Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 60/2016


Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 07 grudnia 2016r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r.; poz. 1390) oraz uchwały Nr VI/26/ll Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
zarządza się co następuje:
§1. 
Odwołuje się członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w osobie księdza Zbigniewa Kielana, reprezentującego Parafię pw. Św. Trójcy w Piątku, z uwagi na jego odejście z parafii.
§2.
W miejsce odwołanego członka powołuje się Agnieszkę Olejniczak- przedstawiciela Parafii pw. Św. Trójcy w Piątku.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 60/2016 (185kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2016, 10:26:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797