Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 61/2016


Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2016.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XXII/120/16 Rady Gminy Piątek z dnia 07 gmdnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 61/2016 (155kB) pdf
Załącznik do Zarządzenia nr 61/2016 (2543kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2016, 10:28:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 741