Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 62/2016


Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 236.724,00 zł,
2. 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.839,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 279.956,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 46.071,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.", zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2016 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 20.299.419,27 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 20.197.287,27 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.264.300,10 zł.
b) majątkowe: 102.132,00 zł.
2) Po stronie wydatków 20.039.628,27 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 19.463.393,27 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.264.300,10 zł.
b) majątkowe: 576.235,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 62/2016 (1786kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 grudnia 2016, 10:32:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786