ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK


z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie : upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

Na podstawie art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz.U. z 2016 r„ poz.1860) oraz art.20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2016 r., poz.1518 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 1 lutego 2017 r. upoważniam Panią Anetę Andrzejczak - inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".

§2. Upoważnienie wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 3/2017 (175kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 lutego 2017, 09:21:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772