ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2016r. poz. 1870, 1984, 2260) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53.263,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 11.105,00 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 53.813,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.655,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.", zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2017" zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2017 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 21.645.682,34 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 21.645.682,34 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.391.853,00 zl.
b) majątkowe: 0,00 zł.
2) Po stronie wydatków 20.764.673,27 zł, w tym wydatki:
a) bieżące:  19.638.622,27 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.391.853,00 zł.
b) majątkowe: 1.126.051,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 12/2017 (2479kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2017, 11:18:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774