ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK


z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 14/2017 (660kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2017, 11:23:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 846