ZARZĄDZENIE NR 15/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 9 marca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku ul. Szkolna 1
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 201 Ir. Nr 254, poz. 1525) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku ul. Szkolna 1.
§ 2. Ogłoszenie   o konkursie   na   stanowisko   Dyrektora   Gminnego   Przedszkola   im.   Jana   Pawła   II w Piątku, ul. Szkolna 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 15/2017 (803kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 marca 2017, 13:10:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 803