ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok
2017.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446, 1579) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1984, 2260) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 22/2017 (2877kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 kwietnia 2017, 09:51:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 786