ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 03.08.2017 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w następujących składach:

1) Komisja Egzaminacyjna dla Pani Pauliny Michalak - nauczycielki kontraktowej Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku:

Przewodniczący:

Mariusz Pawłowski - kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku - przedstawiciel Wójta Gminy Piątek;

Członkowie:

Anna Krajewska - przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty;

Joanna Przybylak - Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku;

Anna Renata Koralewska - ekspert w zakresie edukacji początkowej;

Romana Danuta Cybulska - ekspert w zakresie wychowania przedszkolnego, terapii pedagogicznej.

2) Komisja Egzaminacyjna dla Pani Karoliny Mikołajczyk - nauczycielki kontraktowej Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku:

Przewodniczący:

Mariusz Pawłowski - kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku - przedstawiciel Wójta Gminy Piątek;

Członkowie:

Anna Krajewska - przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty;

Joanna Przybylak - Dyrektor Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku;

Anna Renata Koralewska - ekspert w zakresie edukacji początkowej;

Romana Danuta Cybulska - ekspert w zakresie wychowania przedszkolnego, terapii pedagogicznej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie nr 35/2017 (235kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 sierpnia 2017)
Opublikował: Marcin Nadolski (10 sierpnia 2017, 09:03:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1074