ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 października 2017r.
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Piątek i jednostek organizacyjnych gminy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017r.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz.1666, poz. 2138, poz. 2255, z2017r. poz 60, poz. 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 10 listopada 2017r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Piątek i jednostek organizacyjnych gminy, w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017r.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy kadrowe.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 49/2017 (167kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 października 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 października 2017, 13:00:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739