ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 31 października 2017r.
w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek wprowadzonego Zarządzeniem Nr 16/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 05 czerwca 2009r.

Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2009r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1786 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Tabela stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych oraz stawek dodatku funkcyjnego pracowników, stanowiąca załącznik Nr 3 do Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Piątek otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 50/2017 (808kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzyztof Lisiecki (31 października 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 listopada 2017, 14:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780