ZARZĄDZENIE NR 55/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Piątek na 2018 rok.
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Gminy Piątek na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Piątek wraz z uzasadnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 55/2017 (8203kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 listopada 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 listopada 2017, 13:36:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814