ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielnego referenta ds. gospodarki płacowej i kasy.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875 t. j. ) i art. 11 ust.2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 t. j. z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki płacowej i kasy w Urzędzie Gminy Piątek w składzie:
1. Lepalczyk Renata - Przewodnicząca
2. Błocisz Teresa - członek
3. Jagodzińska Jolanta - członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 61/2017 (155kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 listopada 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 listopada 2017, 13:31:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819