ZARZĄDZENIE NR 70/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie: powołania Dyrektora instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 t. j. ) i art. 15 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406, ze zm.)oraz art.68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Ewę Dąbrowską na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku.

§ 2.
1. Powołanie poprzedzone jest zawarciem umowy, określającej warunki organizacyjno - finansowe.
2. Powołanie następuje na czas określony na 5 lat - od 1 stycznia 2018 roku.
3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Piątku na czas oznaczony.
§ 3. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Zarządzenie nr 70/2017 (185kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 stycznia 2018, 07:30:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 763