ZARZĄDZENIE NR 72/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2017r. poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 26.696,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.
1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 314.308,05 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 287.612,05 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3
. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 r.”, zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.
Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2017 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 23.117.989,04 zl, w tym dochody:
a) bieżące: 23.002.353,04, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 7.485.194,74 zł
b) majątkowe: 115.636,00 zł.
2) Po stronie wydatków 22.596.703,97 zl, w tym wydatki:
a) bieżące: 21.406.481,97 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.485.194,74 zł.
b) majątkowe: 1.190.222,00 zl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 72/2017 (2316kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 10:14:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 832