ZARZĄDZENIE NR 73/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok
2017

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Piątek z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 73/2017 (5541kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 grudnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 stycznia 2018, 10:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 788