Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu
granic rozgraniczanych nieruchomości.

Na podstawie art. 11, art. 31 ust.l, art. 43 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam geodetę Pana Andrzeja Sapko posiadającego uprawnienia zawodowe nr 13120, do dokonania czynności rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łęka, gmina Piątek stanowiącą działkę ewidencyjną nr:
- 2 będącą własnością Pani Zofii Ewy Niedomagała, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00014891/6
z nieruchomością położoną w obrębie geodezyjnym Łęka oznaczoną wg ewidencji gruntów jako działka nr:
- 3 będącą własnością Pani Moniki Jóźwiak, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00028973/6
w zakresie określonym w postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego Nr GG.6830.1.2017.DM z dnia 30.05.2017 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 6/2018 (188kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 stycznia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 lutego 2018, 14:36:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815