Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 22 lutego 2018
w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Gminy Piątek

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z
2017 r., poz. 1875,2232 oraz z 2018 r. poz.130) w związku z art. 86 ust. 2a - 2h oraz art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86) i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 7 grudnia 2015r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 201 5 r., poz. 2193) zarządzam co następuje: § 1. 1. Ustala się na rok 2018 proporcję (prewspółczynnik VAT), o której mowa w art. 86 ust. 2a - 2h ustawy o VAT dla Urzędu Gminy Piątek w celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego VAT w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celu wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza w wysokości 1,00%, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
Zarządzenie nr 10/2018 (691kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 lutego 2018)
Opublikował: Marcin Nadolski (15 marca 2018, 10:12:39)

Ostatnia zmiana: Marcin Nadolski (15 marca 2018, 10:25:36)
Zmieniono: poprawienie daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1126