Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232 oraz z2018r. poz. 130) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:
1) dochody budżetowe w kwocie: 22.253.140,73 zł;
2) wydatki budżetowe w kwocie: 21.636.527,40 zł;
3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku przedstawia się Radzie Gminy Piątek.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zarządzenie nr 17/2018 (5210kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 marca 2018, 08:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 692