Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 marca 2018
w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku powierzenia wykonywania zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1851 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/141/13 z dnia 25 marca 2013r., zarządzam, co następuje:

§1. Powierzam pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku wykonywanie zadań z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy Piątek, z wyłączeniem do wydawania decyzji administracyjnych.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 22/2018 (161kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 marca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 12:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661