Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018
w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tym zakresie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2092), zarządzam co następuje:

§1. 1.Udzielam pełniącemu obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 31 a/2014 Wójta Gminy Piątek z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tym zakresie.

Zarządzenie Nr 27/2018 (196kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 12:46:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 812