Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
do prowadzenia postępowania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Na podstawie art. 10 list. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1851 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 04.04.2018r. upoważniam Panią Anetę Andrzejczak do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1851 ze zm.) z wyłączeniem do wydawania decyzji.

§2.
Traci moc Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w świadczenia wychowawczego §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 29/2018 (184kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 12:51:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 772