Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018
w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Na podstawie art. 8a i art. 8 b, art. 8 c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018i, poz. 554), zarządzam co następuje:

§1. Upoważniam pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 28A/2010 Wójta Gminy Piątek z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 32/2018 (237kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 12:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748