Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 04 kwietnia 2018
w sprawie upoważnienia inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

Na podstawie art. 8a i art. 8 b, art. 8 c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018i, poz. 554), zarządzam co następuje:

§1. Na wniosek pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważniam Panią Anetę Andrzejczak inspektora Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do:
1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania,
2) przekazywania do biura informacji gospodarczej , informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 554) w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
3) prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 28B/2010 Wójta Gminy Piątek z dnia 02 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia podinspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 33/2018 (348kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 13:07:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 792