Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 18 kwietnia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych
w wyniku burzy z silnym wiatrem w dniu 13 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Powołuję komisję szacującą szkody i straty powstałe w budynkach mieszkalnych w wyniku burzy z silnym wiatrem w składzie:
1. Przewodniczący/a - Ewa Błaszczyk
2. Sekretarz - Anna Sakiewa
3. Członek - Remigiusz Ratajski
4. Członek - Rafał Karolak

§2. Zadaniem komisji jest:
1. Szacowanie szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku burzy z silnym wiatrem w dniu 13 kwietnia 2018 roku,
2. Weryfikacja oświadczeń osób lub rodzin wnioskujących o pomoc w formie zasiłku celowego na remonty budynków mieszkalnych, który uległ zniszczeniu w związku silnego wiatru,
3. Sporządzenie protokołu z oględzin i strat w budynkach mieszkalnych powstałych w wyniku burzy z silnym wiatrem w dniu 13 kwietnia 2018 roku w trybie art. 67 i 85 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), którego wzór stanowi Załącznik do Zarządzenia.

§3.1. Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń administratorów obiektów, właścicieli budynków oraz wizji w terenie.
2. Praca komisji jest nieodpłatna.
3. Prace Komisji szacującej szkody rozpoczną się począwszy od dnia 18 kwietnia 2018 roku.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 34/2018 (527kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 kwietnia 2018, 13:11:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953