Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Piątek

z dnia 23.04.2018r.
w sprawie przekazania mienia

Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) postanawiam:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku prawo własności niżej wymienionego środka transportu:
samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER o wartości początkowej 60.146,00zł stosownie do protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia środka trwałego PT nr 1 z dnia 23 kwietnia 2018r. stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 35/2018 (144kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 kwietnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 kwietnia 2018, 12:36:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 740