Zarządzenie Nr 40/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 14 czerwca 2018r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na wolne
stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
Na podstawie § 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 t. j. ze zmianami) i art. 11 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 t. j. ze zmianami)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w sprawie naboru na wolne stanowisko Kierownika GORS w Piątku w składzie:
1. Renata Lepalczyk - Przewodnicząca
2. Wojciech Kowalkiewicz -członek
3. Ewa Błaszczyk - członek
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 40/2018 (155kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (14 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 czerwca 2018, 12:21:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662