Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
do prowadzenia postępowania z zakresu Świadczenia „Dobry start”.

Na podstawie § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1061), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Upoważniam Panią Justynę Knaś pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” z wyłączeniem do wydawania decyzji.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 46/2018 (152kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 12:52:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703