Zarządzenie Nr 48/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2018

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 47/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarządzenie nr 48/2018 (1658kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 12:58:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648