Zarządzenie Nr 50/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1851 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), zarządzam co następuje:

§. 1. Udzielam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Martynie Kacprzak upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1851 ze zm.) oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 50/2018 (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 13:02:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 677