Zarządzenie Nr 56/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 02 lipca 2018r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku
do prowadzenia postępowania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1851 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 02.07.2018r. upoważniam Panią Justynę Knaś do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1851 ze zm.) z wyłączeniem do wydawania decyzji.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 04 kwietnia 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w świadczenia wychowawczego.

§3'. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 56/2018 (182kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 13:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 698