Zarządzenie Nr 57/18 Wójta Gminy Piątek

dnia 02 lipca 2018r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Na podstawie art. 8a i art. 8 b, art. 8 c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 554 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 04 kwietnia 2018r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 57/2018 (234kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 13:17:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755