Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Piątek

02 lipca 2018r.
w sprawie upoważnienia inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

Na podstawie art. 8a i art. 8 b, art. 8 c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018i, poz. 554 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważniam Panią Anetę Andrzejczak inspektora Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do:
1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania,
2) przekazywania do biura informacji gospodarczej , informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 554 ze zm.) w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
3) prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 04 kwietnia 2018r. w sprawie upoważnienia inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 60/2018 (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 13:25:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711