Zarządzenie Nr 62/18 Wójta Gminy Piątek

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XLI/218/18 Rady Gminy Piątek z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 62/2018 (1471kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (31 lipca 2018, 08:39:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 669