Zarządzenie Nr 80/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.
 
Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się następujących operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
- Krzysztof Menes - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Piątku
- Mariusz Jagodziński - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Piątku
- Dominik Olczak - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Czernikowie
- Kamila Sołtyszewska - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Goślubiu
- Justyna Knaś - Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Jankowie
2. Zadania operatora systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do zarządzenia.
§ 2
Za wykonanie zadań określonych w załączniku wypłacone zostanie wynagrodzenie na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 80/2018 (2764kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (11 października 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 października 2018, 10:11:19)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (11 października 2018, 14:39:28)
Zmieniono: zmiany kosmetyczne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 782