Zarządzenie Nr 85/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 09 listopada 2018r.
w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390) oraz uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w osobie Pani Agnieszki Bartczak, reprezentującej Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Czernikowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 85/2018 (170kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 listopada 2018, 09:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647