Zarządzenie Nr 87/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 09 listopada 2018r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1390) oraz uchwały Nr VI/26/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządzam, co następuje:

§ 1. Członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pani Aleksandra Kacprzak, od dnia 09.11.2018r. reprezentuje Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 87/2018 (173kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (9 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 listopada 2018, 09:28:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 678