ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 1 lutego 2019r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek - referenta ds. księgowości podatkowej.

Na podstawie § 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.; poz. 994 t. j. ze zmianami) i art. 11 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 t. j. ze zmianami)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Piątek - referenta ds. księgowości podatkowej w składzie:
1. Renata Lepalczyk - Przewodnicząca
2. Anna Matusiak - członek
3. Małgorzata Kubicka - członek
   
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 5/2019 (160kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 lutego 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 lutego 2019, 08:34:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 699