ZARZĄDZENIE NR 14/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji stypendialnej Wójta Gminy Piątek w ramach Gminnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. poz. 994, 1000. 1349, 1432 i 2500) oraz §4 ust. I i 2 uchwały Nr IV/22/19 Rady Gminy Piątek z dnia I I stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Piątek w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz uchwały Nr Vl/30/19 Rady Gminy Piątek z dnia 27 lutego 20l9r. zmiającej uchwałę Rady Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Piątek w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zarządzam, co następuje:

§ 1. Celem rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Piątek w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży powołuję komisję stypendialną w składzie:
1) Przewodniczący:
-  Pan Mariusz Pawłowski - przedstawiciel Wójta Gminy Piątek, kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.
2) Członkowie:
-  Pan Tomasz Kucharczyk - przedstawiciel Rady Gminy Piątek, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Piątek,
-  Pani Agnieszka Stróżewska - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie,
-Pani Grażyna Grzelak - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronie BIP Gminy Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 14/2019 (221kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (6 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 marca 2019, 14:20:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 820