ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2019

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i poz. 2500,
oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr VII/33/19 Rady Gminy Piątek z dnia 27 marca 2019 r w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 16/2019 (3287kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 marca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 kwietnia 2019, 08:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 697