ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 20 maja 2019r.
W sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Piątek w ramach realizacji projektu PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II EDYCJA realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich z Lublina.
Projekt PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II EDYCJA dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 30 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zarządzam co następuje:

§1 Powołuję Zespół roboczy ds. partycypacji i planowania przestrzennego w składzie:
1) Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek
2) Daria Matusiak- podinspektor
3) Rafał Karolak - podinspektor
4) Jacek Michalski - informatyk
5) Krzysztof Menes - inspektor

§2 Zadaniem zespołu będzie:
- udostępnianie audytorom informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu wstępnego w Gminie Piątek,
- uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach/ warsztatach zaplanowanych w projekcie,
- współpraca przy opracowywaniu Indywidulanego Planu Konsultacji dla Gminy Piątek,
- realizowanie zaplanowanych w IPK działań oraz dbanie o przejrzyste wydatkowanie przyznanego grantu,
- nadzór nad konsultacjami społecznymi,

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 23/2019 (212kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 maja 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 czerwca 2019, 12:54:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 728