ZARZĄDZENIE NR 27/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 01 lipca 2019r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.)

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), zarządzam co następuje:

§1. Udzielam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Martynie Kacprzak upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1 oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 201 lr. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.)

§2. Traci moc Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr 27/2019 (219kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 lipca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 lipca 2019, 11:07:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643