ZARZĄDZENIE NR 31/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 63 ust. 1 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Krystynie Grabowskiej stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul Szkolna 1 na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

§ 2. Pani Krystynie Grabowskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku udziela się pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 31/2019 (158kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 sierpnia 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 sierpnia 2019, 12:11:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 665